Sjøfartsdirektoratet forlenger frist for godkjenning eller fornyelse av sertifikater

På grunn av utfordringer i forbindelse med COVID-19 forlenger Sjøfartsdirektoratet frist for godkjenning eller fornyelse av sertifikater for fartøyer. Der tidsvinduet for godkjenning eller fornyelse av sertifikater er før 12. juni 2020, kan en forlengelse på 3 måneder være gitt uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Samtidig har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Gyldigheten på Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette.

For mer detaljert informasjon se Sjøfartsdirektoratets sider:

https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/Forlenger-gyldighet-av-sertifikater-og-fartoyinstruks/

https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/forlenger-gyldigheten-pa-personlige-sertifikat/