Følger situasjonen i Midtøsten tett

Det er til enhver tid om lag 35 til 45 norskkontrollerte skip i Persiabukten og Omanbukten. Av disse er anslagvis 25 prosent norskflagget. Rederiforbundet følger situasjonen i Midtøsten tett og har god dialog med medlemmer og norske myndigheter om utviklingen.

Rederiforbundet ser med alvor på den negative utviklingen og spenningen i Midtøsten. - Vi er dypt bekymret for den generelle utviklingen i Midtøsten og har åpenbart bekymringer knyttet til potensielle nye angrep framover. Den videre utviklingen er usikker, men vi har i dag ikke konkret etterretning eller informasjon som tyder på at sivile skip utpekes som aktuelle mål, sier John Hammersmark, beredskapsdirektør i Norges Rederiforbund. 

Rederiforbundet har ikke endret rådene til medlemmene som følge av den siste tids utvikling, men dette vurderes fortløpende. Rådene som ble gitt i sommer er dermed fortsatt gjeldende: 

  • Gjennomføre gode risikovurderinger og oppdatere beredskapsplanen om bord, ved å ta i bruk oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen
  • Økt årvåkenhet og oppmerksomhet, samt utvidet utkikk
  • Være aktiv på sambandsmidler, samarbeid med fartøyer i nærheten og beholde AIS påslått. GPS-forstyrrelser og jamming kan forekomme
  • Anbefaler å følge de spesifiserte retningslinjer fra rapporteringssenteret UKMTO, som kan finnes her.

I 2019 ble flere skip angrepet og et satt i arrest i regionen. I mai 2019 ble fire skip angrepet utenfor Fujairah, inkludert det norskflaggede skipet Andrea Victory. I juni 2019 ble to skip angrepet i Omanbukten, hvor det utviklet brann om bord og måtte evakueres. I juli ble Stena Impero tatt i arrest i Hormuzstredet. I tillegg har det blitt rapportert om aggressiv oppførsel mot skipsfarten.

Sjøfartsdirektoratet hevet sommeren 2019 sikringsnivået til ISPS 2 for norskflaggede skip. Dette er fortsatt gjeldende. Mer informasjon om dette kan finnes her.

Den norskkontrollerte flåten består av omlag 1 800 skip. Av disse er litt over 800 norskflaggede.