Regjeringen strammer inn karantenereglene

Regjeringen varslet 26. oktober innstramninger i karantenereglene.

De nye reglene er ikke kunngjort, men beskrives slik i pressemeldingen: 

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. 

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft. 

Videre har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fått i oppdrag å gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer. 

Vi vil oppdatere våre karantenesider for medlemmer så snart de nye reglene kunngjøres.