Norskeid skip bisto i redningsoperasjon da jagerfly styrtet i havet

Et skip fra Østensjø Rederi var først på ulykkesstedet da et amerikansk jagerfly styrtet utenfor kysten av Nord-England.

Offshore vindfartøyet «Edda Mistral» fra Østensjø Rederi var på oppdrag i vindkraftparken Hornsea 1 utenfor kysten av East Yorkshire, da ulykken skjedde mandag morgen. Mannskapet sjøsatte umiddelbart arbeidsbåten «Mistral Worker».

- Vi har en arbeidsbåt ombord som blir brukt til å flytte offshore vindteknikere mellom turbinene i vindparken. Den ble raskt sjøsatt da mannskapet ble oppmerksom på hendelsen etter at den britiske kystvakten sendte ut Mayday til skip i området. De var først på stedet, sier CEO i Østensjø Rederi, Kenneth Walland.

 Mannskapet så vrakrester i sjøen og bidro etter hvert til å lokalisere den omkomne piloten.

- Samtidig avbrøt Edda Mistral sine operasjoner og gikk mot havaristedet. Det ble umiddelbart tatt kontakt med britisk kystvakt, som koordinerte redningsaksjonen. Etter hvert kom det flere fartøy til, sier Walland.

Han mener mannskapet gjorde det som var forventet når en har havet som arbeidsplass.

- Det viser viktigheten av godt sjømannskap og klare forventninger til hva som må gjøres i vanskelige situasjoner, så en kan bistå ved ulykker. Det er utrolig viktig at en handler raskt, så en har muligheten til å redde menneskeliv, sier Kenneth Walland, selv om det dessverre ikke var mulig i dette tilfellet.

- Ved ulykker til havs har skip i nærheten plikt til å bistå for å berge liv og avverge katastrofe. Det er et viktig og innarbeidet prinsipp i skipsfarten, og her har mannskapet fra Østensjø Rederi utvist godt sjømannskap. Alle prioriteringer i en nødsituasjon går på å redde liv, miljø og materielle verdier, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Det amerikanske luftforsvaret har opplyst at det var et jagerfly av typen F-15C som kom fra militærbasen RAF Lakenheath, som ligger nordøst for London. Flygeren var på et rutinemessig treningsoppdrag og var alene i flyet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.