Rederiforbundets forslag til nye krisetiltak

-Rederiforbundet anbefaler at det innføres nye tiltak for å dekke behovet for arbeidskapital i bedrifter som faller utenom de tiltakene regjeringen allerede har kommet med, samt at det gjøres noen tilpasninger i de allerede vedtatte ordningene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. –En ny midlertidig låneordning gjennom Eksportkreditt Norge og GIEK, er ett av forslagene, sier han.

Norges Rederiforbund mener regjering og storting har iverksatt viktige tiltak den siste tiden for å avhjelpe effektene av virusutbruddet. På likviditetssiden er det vedtatt en garantiordning for SMB-bedrifter og gjenoppretting av Statens Obligasjonsfond.

  – Vi er glad for å se at det er mye positiv og tverrpolitisk handlingsvilje - det er bra, sier Solberg. – Men mange av virksomhetene innen rederinæringen er imidlertid for store til å kvalifisere for SMB-ordningen, samtidig som ordningen med Statens Obligasjonsfond er lite relevant, påpeker han.

 Rederiforbundet foreslår derfor fire nye tiltak:

  1. En midlertidig låneordning via Eksportkreditt Norge og GIEK for å sikre arbeidskapital og tilbud om avdragsutsettelser for lån i GIEK og Eksportkreditt Norge.
  2. Den nye garantiordningen for SMB utvides til å også gjelde større bedrifter.
  3. En kompensasjonsordning for refusjon av faste kostnader inspirert av den danske ordningen.
  4. En statlig garanti for reisegarantifondet.

 Tiltakene for å håndtere koronaviruset har ført til dramatiske endringer for bedrifter og næringsliv.

- Effektene for skipsfarten varierer avhengig av hvilke markeder virksomhetene opererer i, sier Solberg. -For rederier innen utenriks passasjerfart har koronatiltakene ført til umiddelbar stans i store deler av virksomheten. Det er derfor viktig at vi sikrer de bedriftene som ikke direkte omfattes av de pakkene som allerede har kommet, påpeker han.

 Hele brevet til regjering og storting kan du lese her