Positive prioriteringer fra Senterpartiet

Senterpartiet la 26. november frem sitt alternative budsjett. Partiet vil blant annet reversere regjeringens kuttforslag i nettolønnsordningen og innføre en vrakpantordning for offshoreskip. – Dette er positive signaler for den maritime næringen som opplever krevende tider. Vi trenger en tydelig politikk som sikrer stabile maritime rammevilkår, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Partiet foreslår nå å avvise regjeringens forslag om å innføre en særnorsk omsetningsskatt på leiebetalinger for rigger som opererer på norsk sokkel. Et forslag som vil øke kostnadene på boretjenester.

Senterpartiet vil reversere regjeringens kuttforslag i nettolønnsordningen og samtidig forbedre den ved å fjerne taket. Videre vil partiet innføre en vrakpantordning for offshoreskip og gjeninnføre fritaket for CO2-avgift på LNG som fremdriftsmiddel i innenriks skipsfart. Senterpartiet vil også se på avskrivningsreglene i maritim næring og setter av en halv milliard til bygging av mineryddefartøy.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa i et møte med Maritimt Forum denne uken at maritim næring er en klassisk distriktsnæring som binder Norge sammen.

- Den maritime næringen er noe av det som gjør Norge til den kystnasjonen vi er. Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Norske sjøfolk og deres kompetanse er en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører, sa Slagsvold Vedum.

Senterpartiet foreslår å øke satsen i formueskatten til 1 prosent, redusere verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital til 25 prosent og innføre et nytt trinn i formueskatten i form av økt sats (1,1 prosent.) for formuer over 20 mill. kroner.

 - Det er uheldig å skjerpe beskatningen for norske eiere. Dette vil svekke deres evne til å investere og videreutvikle arbeidsplasser i Norge, avslutter Solberg.