Maritime ambassadører samlet

Maritim Karriere-ambassadørene møttes digitalt 15. juni for å oppdatere seg på siste nytt i den maritime næringen, og diskutere hvordan man kan inspirere flere unge til å velge en maritim karriere.

Norges Rederiforbund og Maritimt Forum har invitert ti unge mennesker til å bli Maritim Karriere-ambassadører. Ambassadørene er med på å vise frem jobben eller utdanningene sine til de som er nysgjerrige på hva maritim næring har å tilby.

Mandag 15. juni logget de seg inn fra hver sin kant av landet, på sjø og land, og møttes digitalt for å bli bedre kjent.

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tok opp hvor viktig den maritime næringen er for verdens varehandel, noe som har blitt bevist de siste månedene når verden har stått ovenfor en pandemi. Han snakket om hvor stor omstillingsevne den maritime næringen har, og at det fremover skal satses på blant annet dekarbonisering og digitalisering. Han trakk også frem hvor viktige ambassadørene er for rekruttering i næringen:

– Næringen trenger kloke hoder, og derfor er vi veldig glade for å ha dere med på laget. Vi er stolte av den gode jobben dere gjør ved å vise frem mangfoldet i næringen til alle de unge som skal bestemme seg for hva de skal bli.

Solberg snakket også om hvordan norsk skipsfart skal være ledende i å utvikle og ta i bruk lavutslippsteknologi og autonome løsninger som næringen trenger for grønn omstilling.

Med på møtet var også:

  • Hege-Merethe Bengtsson – administrerende direktør i Det norske maskinistforbund
  • Jens Folland – politisk rådgiver i Norsk Sjøoffiserforbund
  • Karin Gjerløw Høidahl – leder for Kompetanse, Rekruttering og Utdanning i Norges Rederiforbund
  • Ivar Engan – daglig leder i Maritimt Forum – og resten av de som jobber med Maritim Karriere-kampanjen.