Garantiordning åpnes for større bedrifter

Garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter som ble åpnet for bruk forrige fredag, blir nå utvidet.

Rederiforbundet har påpekt at ordningene som regjeringen la fram 27. mars ikke er aktuelle for en del bedrifter på grunn av innretningen på ordningene. Ordningene er iverksatt for å avhjelpe effektene av virusutbruddet. På likviditetssiden er det vedtatt en garantiordning for SMB-bedrifter og gjenoppretting av Statens Obligasjonsfond.

Finansdepartementet har i dag har fastsatt en forskrift som åpner for at SMB- garantiordningen også blir tilgjengelig for større bedrifter.

 Større bedrifter kan låne opptil 150 millioner under denne ordningen, mens grensen for små- og mellomstore bedrifter er på 50 millioner. De større bedriftene må betale en større garantiprovisjon til staten. Små og mellomstore bedrifter er i regelverket definert som bedrifter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. Garantiordningen er fra i dag altså åpen også for bedrifter som ikke møter denne definisjonen.

Mer her