Viktig avklaring for mannskapsskifter i Norge

Regjeringen har inntatt en ny regel i covid-19-forskriften som er tilpasset skipsfarten og gjennomfører IMO-protokollen som Norge har gått i bresjen for. – Dette er en helt avgjørende endring av forskriften som betyr at rederiene igjen kan gjennomføre mannskapsbytter i norske havner, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

80 prosent av verdens varehandel går på skip og sjøfolk er derfor helt avgjørende for å opprettholde internasjonal handel. Norge var et av landene som tidlig erklærte sjøfolk for samfunnskritisk personell og implementerte IMO (FNs internasjonale maritime organisasjon) sin protokoll for mannskapsskifter. 

 

De nye innreisereglene som trådte i kraft 31. oktober førte imidlertid til at også sjøfolk i offshore- og handelsflåten ble pålagt karantene. Endringene innebar at Norge stilte uvanlig strenge krav til sjøfolk etter internasjonal målestokk og førte til store utfordringer med å gjennomføre mannskapsbytter i norske havner.  

 

-Vi er glade for at regjeringen har lyttet til næringen i denne saken. Vi har stor forståelse for at det må iverksettes strenge tiltak for å holde smittesituasjonen under kontroll, men i dette tilfellet oppfattet vi konsekvensene for sjøfolk som utilsiktede, sier Solberg.  

Reisebegrensninger og smitteverntiltak har ført til at hundretusenvis av sjøfolk i den internasjonale flåten ikke kommer seg av eller på skipet de jobber på. Mange har derfor stått langt utover avtalte perioder om bord.   

 

Rederiforbundet jobber aktivt med internasjonale organisasjoner og myndigheter for å få flere land til å legge til rette for mannskapsbytter og har blant annet jobbet aktivt for at flere land skal ta i bruk IMO-protokollen, slik at sjøfolk kan komme seg av og på skipene de jobber på.