Stor økning i søkere til maritime utdanninger

Maritime utdanninger fortsetter å øke i popularitet. Tall fra Samordna opptak viser at det er over 15 prosent økning i antall søkere fra i fjor. Det gjør maritime studier til en av «vinnerne» blant studier som tilbys i Norge. Nasjonalt har søkertallet for alle studier gått ned med 2,3 prosent i 2019.

I tillegg til høyere søkertall ved de etablerte maritime studiene, har det helt nye bachelorstudiet Maritime Management fått over 160 førstevalgsøkere i oppstartsåret. Bachelor i Maritim management er et pilotprosjekt over fire år, hvor de som har tatt maritim fagskole får mulighet til å studere deltid for å få en bachelorgrad. Studiet svarer på behovet for overgangsordning mellom maritim fagskole- og bachelorutdanning. Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet står bak det nye programmet, som er etterspurt av næringslivet.

-Det er svært gledelig å se at de maritime utdanningene er i vinden og oppleves som verdifulle og fremtidstrettede, sier seksjonsleder i Rederiforbundet, Karin Gjerløw Høidahl. Det er også flott å se søkertallene til det nye bachelorstudiet. Disse er langt over forventningen, og viser at det er mange som ønsker å benytte seg av muligheten til å bygge videre på kompetanse for en maritim karriere.

Rederiforbundet har gjennom samarbeidsprosjektet MARKOM 2020 arbeidet for å løfte maritim utdanning fra fagskole til doktorgrad til et høyere nivå, med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. Overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor er en viktig del av dette arbeidet. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Rederiforbundet er partner og representerer næringen i MARKOM 2020.

Samtidig har kampanjen Maritim Karriere bidratt til å gjøre maritime yrker mer synlige på de arenaer og kanaler ungdommene bruker, blant annet Snapchat. Hovedmålet med kampanjen er å øke kjennskapen om maritim næring og utdannings- og yrkesmuligheter i næringen. Rederiforbundet, sammen med Maritimt Forum, står bak prosjektet hvor målet er å sikre kvalifiserte søkere til maritime utdanninger.