Varsel fra Sjøfartsdirektoratet og rapporteringsrutiner i Hormuz-stredet

Situasjonen rundt Hormuz-stredet har vært alvorlig siden angrepene utenfor Fujairah 12 mai, angrepene i Omanbukta 13. juni og nå senest arresten av Stena Impero 19. juli. Rederiforbundet anbefaler rederiene å følge Sjøfartsdirektoratets fastsettelse av MARSEC nivå 2 for farvannene (ISPS 2 i området: N25.257° - N28° og E054° - E058°). Der står det også anbefalt å holde avstand til iransk farvann.

Sjøfartsdirektoratet har justert sitt varsel for området. Justeringen betyr at det geografiske området for ISPS-2 er flyttet noe nordover, slik at Fujairah dermed er utenfor og tilbake på ISPS-1. Vurder iverksettelse av relevante tiltak fra BMP5. Tilpass Ship Security Plan (SSP) til de regionale truslene.

Det er videre viktig å gjennomføre gode risikovurderinger og oppdatere beredskapsplanen om bord tilpasset den situasjonen som nå utspiller seg. Vi anbefaler økt årvåkenhet og oppmerksomhet, samt utvidet utkikk.

Vær aktiv på sambandsmidler, samarbeid med fartøyer i nærheten og behold AIS påslått. GPS-forstyrrelser og jamming kan forekomme.

Vi anbefaler å følge de spesifiserte retningslinjer fra rapporteringssenteret UKMTO .

Ytterligere spørsmål om disse retningslinjene stilles til UKMTO.