Positivt med frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur

Snart 10 år etter samarbeidserklæring ble inngått, er det gledelig at EFTA og Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay) er blitt enige om en frihandelsavtale. I et stadig mer krevende globalt landskap, med økt uforutsigbarhet, handelskonflikter og økt proteksjonisme betyr slike frihandelsavtaler svært mye.

-Det er positivt at avtalen gir norsk skipsfart markedsadgang og likebehandling for et bredt spekter maritime tjenester. Videre noterer vi med tilfredshet at Mercosur ensidig fjerner enkelte handelshindringer. Vi er samtidig svært bekymret for avskogingen av regnskogen, og håper at avtalen vil kunne styrke Efta landenes dialog og påvirkningskraft med Mercosur landene på dette området, sier Harald Solberg.

Mercosur representerer et svært viktig marked for norske maritime interesser, og avtalen vil gi forbedret markedsadgang for våre medlemmer som opererer i regionen. Norske skipsfartsinteresser har totalt tilnærmet doblet seg i Argentina, Brasil og Uruguay det siste tiåret.  Økt frihandel er bra for verdenssamfunnet og et viktig bidrag for å oppfylle verdens bærekraftmål.