Ledig stilling: næringspolitisk rådgiver

Ønsker du å være med på å videreutvikle en av de mest internasjonale og fremtidsrettede delene av norsk næringsliv? Det er nå ledig stilling som politisk rådgiver i vår avdeling for politikk og analyse.

Norsk maritim næring lever av og med internasjonale reguleringer og markeder. Maritim næring skal endre seg mye de kommende årene. Vi skal utvikle teknologi for null skadelige utslipp fra skip, og arbeidet er allerede godt i gang. Maritim næring digitaliseres på alle områder – det gir store muligheter.

Er du nysgjerrig, analytisk, grundig, har bredt politisk nettverk og liker hektiske arbeidsdager med hyggelige og kompetente kollegaer? Da kan vi tilby en spennende stilling som politisk rådgiver i vår avdeling for politikk og analyse. Erfaring fra politisk arbeid og analyse, er viktig for å fylle rollen. Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. God kjennskap til norsk forvaltning og et bredt, godt kontaktnett er sentrale forutsetninger. Du har relevant høyere utdanning,

Gjennom arbeidet i Norges Rederiforbund forholder vi oss til en stor bredde av aktører både i Norge og internasjonalt. Rett person vil få anledning til å være med på å bidra aktivt til utviklingen av Norges Rederiforbunds næringspolitiske arbeid, gjennom å:

  • Utvikle og påvirke politikk- og regelverk innen maritim næring, herunder utarbeide og følge opp posisjonsnotater og høringsuttalelser.
  • Utvikle og vedlikeholde Rederiforbundets nettverk både blant samarbeidspartnere, forvaltningen og politiske partier
  • Holde utstrakt kontakt med våre medlemmer

Stillingen vil gi gode muligheter for å arbeide med rammevilkår som er av stor betydning for utviklingen av den mest internasjonale delen av norsk næringsliv. Stillingen inngår i vårt næringspolitiske team som arbeider med rammebetingelser og analyser for maritim næring nasjonalt og internasjonalt. Vi tilbyr en stilling med spennende muligheter i et høykompetent miljø med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Vi har kontor sentralt i Oslo og kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.

Se www.rederi.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt. CV og søknad mottas snarest.