- Ingen grunn til å skape usikkerhet om EØS-avtalen

Norske skip i utenriksfart har nær 40 000 anløp til EU-havner årlig. Det betyr mer enn 100 hver eneste dag og tilsvarer omlag halvparten av anløpene til norskontrollerte skip i hele verden. - EØS avtalen er i dag den beste garantien vi har for stabil og forutsigbar handel med EU, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

I disse dager behandler Stortinget et forslag om å utrede alternativer til dagens EØS-avtale. EØS-avtalen er rammeverket for Norges og norsk næringslivs forhold til Europa.  Den sikrer markedsadgang for norske skip som anløper europeiske havner, samt skip som tilbyr sine tjenester på andre europeiske lands sokler.  

- EØS-avtalen er Norges viktigste handelsavtale og bidrar til styrket handel og like konkurransevilkår. I en tid med stor usikkerhet rundt den internasjonale handelspolitikken må vi som nasjon sikre stabilitet og forutsigbarhet der vi har muligheten.  Vi ser derfor ingen behov for å utrede alternative tilknytningsformer til EU, sier Solberg.

Norge er en liten og åpen økonomi og vi trenger sømløs samhandling med vår viktigste handelspartner. Rederiforbundet mener det er urealistisk å tro at vi kan fremforhandle en ny avtale med EU som vil tjene Norge på en bedre måte enn det EØS-avtalen gjør i dag. Usikkerhet knyttet til vårt viktigste marked er derfor et meget uheldig signal, særlig i en tid hvor global samhandel er utfordret av proteksjonistisk tenkning i flere viktige markeder.