Golden Energy Offshore er årets maritime lærebedrift

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse har besluttet at Golden Energy Offshore er årets maritime lærebedrift 2018. Prisen deles ut på Haugesundkonferansen av Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Næringsdepartementet 5. februar.

I sin begrunnelse skriver stiftelsen; «Rederiet har et stort antall opplæringsplasser i forhold til flåtestørrelse, og har valgt å satse på opplæringsstillinger selv om offshorenæringen fremdeles er i en utfordrende situasjon. Golden Energy Offshore sender sine instruktører og assessorer på kurs i opplæring og bedømming slik at de skal være godt forberedt på å gi god opplæring i hht STCW-konvensjonens krav til opplæring og sertifisering av norske sjøfolk om bord på norske fartøy».

-Vi er stolte og ydmyke over å motta prisen «Årets Maritime Lærebedrift 2018». Prisen gjenspeiler den generelle prioriteringen av kompetanseoverføring til opplæringsstillinger i rederiet, og mangfoldet i rekrutteringen som rederiet legger stor vekt på for å sikre fremtidig drift. Det maritime representerer sofistikert utstyr, store verdier, stadig mer avanserte operasjoner og strengere krav som skal etterleves. Vi vil fortsette å tilby opplæringsstillinger også i fremtiden der kvalitet, mangfold og videreføring av maritim kompetanse har prioritet, sier administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore.

Golden Energy Offshore har de siste årene tatt inn lærlinger i matrosfaget, motormannfaget og skipselektrikerfaget. De har både maskinkadetter og dekkskadetter og henter fra både fagskoler og høgskoler/universitet.

Stiftelsen skriver videre; «Golden Energy Offshore tar inn både kvinner og menn i sine opplæringsstillinger. I tillegg tar de imot elever fra videregående skoler på utplassering og arbeidstrening i kortere perioder».

Golden Energy Offshore har sitt hovedkontor i Ålesund og har 9 offshoreskip i sin flåte. Rederiet har i flere år vist stabilitet i sitt engasjement for rekruttering, og økte inntaket av kadetter og lærlinger i 2017 og 2018 når andre rederier reduserte.

Tidligere vinnere er blant annet Hurtigruten, Simon Møgster Shipping, Island Offshore og Egil Ulvan Shipping. Norges Rederiforbund har sekretariatsfunksjon for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.