Gratulerer med EØS-avtaledagen!

-25 år etter at EØS avtalen ble undertegnet er det i dag ingen tvil om at avtalen har tjent og tjener Norge, norsk næringsliv og norske arbeidsplasser vel, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Hver dag hele året legger 100 norsk skip til kai i en EU havn. I alt har norske skip rundt 40 000 anløp i EU-havner hvert år. EØS-avtalen sikrer markedsadgang for norske skip som anløper europeiske havner samt skip som tilbyr maritime tjenester i europeiske farvann.

Ferske tall fra Rederiforbundets konjunkturrapport viser at EØS-avtalen anses som viktig for alle rederigruppenes virksomhet. Spesielt viktig er EØS-avtalen for nærskipfart-rederiene. I Rederiforbundets konjunkturrapport opplyser nesten 80 prosent av rederiene i nærskipsfart at EØS avtalen er svært viktig.

-EØS avtalen sikrer bedriftene tilgang til EUs indre marked og dermed tilgang til det europeiske markedet på like vilkår som europeiske konkurrenter, sier Solberg og legger til:

-I dag er EØS avtalen under press. At det nå reises spørsmål om verdien av EØS avtalen er noe vi må ta på stort alvor. EØS-avtalen er uten tvil Norges viktigste handelsavtale, den bidrar til styrket handel og like konkurransevilkår. EØS-avtalen er den viktigste garantien vi har for stabil og forutsigbar handel med EU, og er dermed avgjørende for å sikre tusenvis av arbeidsplasser over hele landet, sier Solberg