-Dere har en unik mulighet til å ta vare på havet

-Den maritime næring lever av havet, dere høster av havets goder og skaper vekst og rikdom, derfor har dere også et ansvar og en unik mulighet, til å ta vare på havet, sier Afroz Shah, den indiske advokaten som har skapt en folkebevegelse mot plastforurensning.

Afroz Shah har vært i Oslo denne uken for å delta på Our Ocean-konferansen. Fredag morgen ble frokosten lagt til Rederiforbundet, der han har gode samarbeidspartnere og venner. Shah karakteriserer Norge som sitt andre hjemland og er godt kjent med norsk avfallshåndtering og pantesystem. Løsninger han på sikt gjerne hadde sett brukt i India.

-Skipsfarten kan kollektivt bidra til den store ryddejobben på verdens hav, samtidig er det viktig at hver enkelt går i seg selv. Vi kan alle bidra. Tenk deg hvert skip som en egen sirkulærøkonomi. Det som tas med om bord, skal kunne brukes og så resirkuleres på en klimavennlig måte. Det betyr blant annet at man kutter ut engangsplastikk om bord, sier Afroz Shah. Han er glad for at organisasjoner som Rederiforbundet deler hans oppfatning om at marin forsøpling er en av vår tids store internasjonale utfordringer.

 Plukker plast og gir den verdi

Hvert år havner over 8 millioner tonn plastsøppel i verdenshavene. Rederiforbundet har i samarbeid med WWF og 16 andre aktører startet Circular Cleanup-prosjektet for å utvikle nye løsninger for renere og plastfrie hav. Et av pilotprosjektene er alt i gang.

Det er samlet inn havplast i kystområder i Portugal som snart hentes av skip som har ledig kapasitet og kan frakte plastavfallet videre til resirkuleringsanlegg i Tyskland. Ved å sette en verdi på plasten vil vi skape insentiv til å rydde, resirkulere og gjenbruke plasten i nye produkter. Slik skaper vi en ny verdikjede.

Afroz Shahs engasjement skjøt fart høsten 2015. Da tok den indiske advokaten på seg hansker og begynte å plukke søppel fra Versova-stranden i Mumbai. Stranden han hadde lekt på som gutt, var nå dekket av et tykt lag med søppel – mesteparten plast – og han hadde et sterkt ønske om å bringe havet tilbake til menneskene i området. Det ble starten på en folkebevegelse, og hver helg kom nye mennesker til for å bistå i strandryddingen. Blant dem som har bidratt er Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg. 

- Når en begynner å grave seg nedover i sanden, ser en hvor dypt problemene stikker. Under overflaten ligger det lag med søppel og plast, alt fra biter av godteripapir og strips, til plastemballasje og store søppelposer, fortalte Solberg etter ryddeøkten tidligere denne måneden.

Nå er det mulig å gå i sanden på Versova, og se skilpadder boltre seg for først gang på 20 år.

-Aksjonerer med hansker

Arbeidet til Afroz Shah har imponert mange, ikke minst FN. I 2016 ble han UN Champion of the Earth, Inspiration and Action. Nylig ble Shah utnevnt til en av årets CNN-Heroes. Under frokostmøtet fikk han også overrakt et bidrag fra Rederiforbundet til sitt arbeid mot marin forsøpling.

-Vi aksjonerer ikke med bannere, vi bruker hansker, det er vår metode, sier Shah. Han smiler ofte, og formen er mild, men den lille mannen har en merkbar energi og han når mange med sitt engasjement. 

Hva er din motivasjon?

Jeg var så heldig å få bli kjent med naturen da jeg vokste opp. Faren min, han var ofte arbeidsledig, tok meg med for å fiske i innsjøen da jeg var fem år. Det gjør noe med deg, du forstår hvordan naturen – mennesker og dyr – virker sammen, at vi trenger hverandre. Mange mennesker i Mumbai kjenner ikke naturen, derfor blir det også vanskeligere å se at det er så viktig å ta vare på naturmangfoldet, sier Shah.

-Det er ingen oppgave som er for stor

Hans folkebevegelse har skapt bølger helt til topps i India, og for noen uker siden var president Modi selv og plukket plast på stranden. Shah jobber med alle samfunnslag, han møter skolebarn to ganger i uken, oppsøker fattige områder der plastsøppel går rett i elvene for å oppfordre til resirkulering, og han har samtaler med myndigheter og store, internasjonale selskaper.

-India drukner i avfall, det er tydelig for flere og flere at vi må gjøre noe. Nå planlegger myndighetene forbud mot engangsplastikk, det er en god start, sier han. Og legger til med latter: -Kanskje også nordmenn kan lære seg å ta med egen kopp når de kjøper drikke?

Nytter det å ta tak i forsøplingen av havet, eller er det for sent?

-Det er ingen oppgave som er for stor, det er bare å slutte å snakke og begynne å handle, sier Afroz Shah.