Uholdbart med usikkerhet for skip som bistår i redningsaksjoner

-Sivile skip som blir bedt om å bistå mennesker i nød må ha trygghet for at de får sette av flyktninger eller skipbrudne i nærmeste egnede havn, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg. I helgen plukket det danske containerskipet Alexander Maersk opp over 100 flyktninger i Middelhavet. Det er ennå uavklart hvor de skal settes i land.

Det følger av internasjonale havrettsregler at skip har plikt til å bistå alle som er i nød på havet.

- Vi vil advare mot en situasjon der det skapes usikkerhet om grunnleggende regler for alle som ferdes til havs. Vi forventer at internasjonale havrettsregler følges, sier Solberg.

Rederiforbundet har siden flyktningekrisen startet fulgt situasjonen i Middelhavet tett. Det er avgjørende for sikkerheten både til mannskap, og de som tas ombord, at skipene får gå til nærmeste trygge havn.

-Dette er et viktig prinsipp. Situasjonen som nå utspiller seg i Italia skaper usikkerhet rundt dette. Nå er det viktig at også norske myndigheter bidrar til å få avklart situasjonen, slik at det ikke er tvil om at internasjonale prinsipper følges, sier Solberg.