Uheldig opptrapping av uforståelig streik

Ytterligere 19 installasjoner er tatt ut i riggstreik fra 15. juli. Fra før er 9 installasjoner rammet av konflikten mellom Safe og Norges Rederiforbund.

- Med dagens opptrapping av streiken på norsk sokkel viser arbeidstakerorganisasjonen SAFE manglende forståelse for de økonomiske realitetene på norsk sokkel, sier forhandlingsleder i Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

Nærmere 1 600 riggarbeidere er nå tatt ut i streik og 28 installasjoner er rammet. I tillegg til Safe-medlemmer som er i streik rammes også svært mange riggarbeidere gjennom permitteringer. Knarr-feltet ble forrige uke stengt som en konsekvens av streiken.

Jakob Korsgaard- Det er også helt uforståelig at SAFE er villig til å sette både arbeidsplasser, norsk sokkels attraktivitet og konkurransekraft og Norges renommé som en trygg og stabil leverandør av olje- og gassressurser i spill, sier Jakob Korsgaard.

Det har vært krevende i leverandørnæringen til olje- og gassindustrien siden oljeprisfallet i 2014. Tusenvis av ansatte har mistet jobben, skip og rigger har blitt lagt i opplag. Flere selskaper har blitt restrukturert, satt under administrasjon av bankene, og noen har også gått konkurs. Per i dag ligger 20 rigger i opplag på norsk sokkel.

I denne alvorlige situasjonen har arbeidsgivere og arbeidstakere stått sammen om å kutte kostnader gjennom å jobbe smartere, ta i bruk nye løsninger og utvikle ny teknologi. Moderate lønnsoppgjør har også vært en viktig bidragsyter til å styrke konkurransekraften.

- Det siste næringen nå trenger er en streik som bidrar til usikkerhet om arbeidsplasser og konkurransekraft. SAFE har dessverre et helt urealistisk forhold til hva de mener Rederiforbundet skal bli enige med SAFE om, når arbeidstakerorganisasjoner som har flertallet av arbeidstakere har signert ny tariffavtale og uttaler at dette er et godt oppgjør, avslutter Korsgaard.