Foto: Frode Overland Andersen, UD

Styrket samarbeid om grønn skipsfart

Kina er det viktigste markedet i Asia for norske rederier, og en rekke maritime aktører deltok i næringslivsdelegasjonen som fulgte Kongeparet på deres statsbesøk til Kina forrige uke. Flere kontrakter og avtaler ble signert, blant annet en samarbeidsavtale om grønn skipsfart mellom Norges Rederiforbund og Kinas Rederiforbund.

Norge og Kina er blant verdens ledende maritime nasjoner og begge land har store ambisjoner i arbeidet med å utvikle en mer miljøvennlig skipsfart. Med en kystlinje på mer enn 32 000 kilometer, og også en stor nærskipsfartsflåte har Kina store interesser i å kutte utslippene i skipsfarten.

Avtalen mellom de to rederiforbundene legger særlig vekt på økt samarbeid og erfaringsutveksling innenfor grønn skipsfart og bærekraftige løsniger.  

Om lag 40 prosent av alle norsk-kontrollerte skip bygges i Kina, noe som gjør Kina til det viktigste byggelandet for norske rederier. Samtidig er Norge langt fremme i utviklingen av ny, grønn teknologi for skipsfarten. Norsk miljøteknologi og kinesisk verftskompetanse blir derfor viktig når det skal bygges nye, grønne skip i tråd med fremtidens utslippskrav. 

Klaveness er ett av flere rederier som har kontrahert skip i Kina. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var gudmor for Klaveness skipet MV Baru som, i forbindelse med statsbesøket, ble døpt ved New Yangzi-verftet i Wuxi.

Rederiforbundets president, Lasse Kristoffersen og Rederiforbundets administrerende direktør Harald Solberg deltok blant annet på det norsk-kinesiske havseminaret «Ocean of opportunites» i Shanghai.