Skipsfarten slår ring om EØS-avtalen

- Det er en helt feil tilnærming å si opp en avtale som betyr så mye for norsk næringsliv. Det sier adm. direktør Harald Solberg, med klar adresse til politikerne og deler av fagbevegelsen til Finansavisen 6. desember. Han viser til at 51 prosent av norske skips 78.381 havneanløp i utlandet i 2017 fant sted i EU-landene.

Den norskkontrollerte utenriksflåten teller 1. oktober 1.788 skip. Disse kan, takket være EØS-avtalen, konkurrere om laster og fritt seile til og fra havner i EU-landene.

- Hvis man tror man kan løse dette på en bedre måte for Norge ved handelsavtaler er det feil, sier Harald Solberg til Finansavisen.

Han har merket seg at noen grupper vil ha utredet alternative tilknytningsformer til EU for Norge, men ser ingen grunn til å bruke utredningskapasitet på det. Bakgrunnen er at det ute på arbeidsplassene i industrien er en økende oppfatning at EØS-avtalen bidrar til å styrke det uorganiserte arbeidslivet.

En avgjørelse i den statlige tariffnemnda om at arbeidsgivere ikke skal pålegges å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstagere som drar til Norge for å arbeide har vakt reaksjoner. Slike ytelser skal etter nemndas vurdering bare gis for reiser innen Norge.