Sikrer internasjonal konkurransekraft

Regjeringen har besluttet å gjennomføre endringene for utenriksfergene under norsk flagg som ble varslet i maritim strategi i 2015. Norges Rederiforbund vil gi regjeringen anerkjennelse for oppfølgingen av den maritime strategien «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid». – God oppfølging av den maritime strategien er avgjørende for å sikre rederiene og den norske maritime klyngen internasjonal konkurransekraft, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Stadig flere skip seiler under norsk flagg og ikke siden 2008 har det vært like mange norskregistrerte skip. – Dette viser at en aktiv maritim politikk virker, sier Solberg.

Regjeringens maritime strategi har iverksatt flere viktige grep for å styrke konkurransekraften i den norske maritime klyngen. Blant annet er det gjennomført en rekke forbedringer i nettolønnsordningen for norske sjøfolk. Nettolønnsordningen er styrket, utvidet og lovfestet, avslutter Harald Solberg.

Les mer om endringer for utenriksferger her.