Riggseminar i Stavanger

Rigg-gruppen i Norges Rederiforbund inviterte til seminar om Decommissioning, Plug and Abandonment i Stavanger 21. november.

Markedet for Decommissioning, Plug and Abandonment vokser jevnt og vil sannsynligvis være verdt i gjennomsnitt 18 mrd. kroner per år det neste tiåret på britisk sokkel. Seminaret, som samlet nærmere 40 representanter fra rigg, offshore-service og undervannsentreprenørene, ga et innblikk i disse mulighetene, samt fremtidig utvikling og muligheter innen olje- og gassektoren. 

Magnus Kjemphol Lohne, Project manager i Rystad Energypresenterer de globale markedsutsiktene for olje- og gassmarkedet frem mot 2023. Han meddelte at bunnen for sanksjoneringer av offshore-prosjekter ble nådd i 2016, og var svært optimistisk med tanke på fremtiden: – Vi forventer mer frem mot 2023 enn vi så i forrige bølge, sa Lohne.

Oddmar Johannesen, Regional director UK & India i Norwegian Energy Partners, fokuserte i sitt innlegg på britisk sokkel, og mente at man i Storbritannia måtte sanksjonere nye offshore-felt for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå. Han kunne videre vise til stor interesse for ‘decommissioning, plug and abandonment’. – På britisk sokkel alene ser vi over 200 felt som skal stenges ned innen 2025, men også i Nederland er det store muligheter innenfor dette segmentet med nærmere 100 nedstenginger de neste årene, sa Johannesen.

På seminaret delte også Erlend Engelsgjerd, Sales Manager i HydraWell, Christian Andreas Rosnes, Commercial Manager i InterWell, og Lars Banke, CEO i Maersk Decom, sine erfaringer.