Rekordmange flagger til NIS

Stadig flere skip seiler under norsk flagg. Ikke siden 2008 har det vært like mange norskregistrerte skip. – Dette viser at en aktiv maritim politikk virker. Regjeringens maritime strategi iverksatte flere viktige grep for å styrke det norske flagget. Nå ser vi resultatet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Ved utgangen av januar var det registrert 600 skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dette er det høyeste antallet skip i registeret siden 2008.

Frem til 2015 var skipsregisteret preget av nedgang. I 2014 var det 522 skip i NIS – et register som ble opprettet i 1987 for å sikre et konkurransedyktig alternativ for norske utenriksrederier.

Fra 1. januar 2016 innførte regjeringen endringer i nettolønnsordningen og startet oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferger og på norsk sokkel. Det har ifølge Sjøfartsdirektoratet ført til at 54 skip har flagget til NIS siden januar 2016.

– Mange norske rederier ønsker norsk flagg i hekken og med flere skip i NIS sikrer vi også flere arbeidsplasser og skaper maritime ringvirkninger, sier Harald Solberg.

Han mener at et stort antall skip under nasjonalt flagg er en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon og påvirke global skipsfart.

– Dette blir særlig viktig de neste årene i arbeidet med teknologiutvikling, strengere klimakrav og en bærekraftig utvikling av maritim næring, påpeker han.

Se flere nøkkeltall på våre faktasider.

- En stor norsk flåte er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Bruttotonnasjen i den NIS-registrerte flåten er nå på over 15 millioner, en økning på 14,3 prosent siden 2014.