Nytt kull Maritim Trainee

13 nye Maritime Traineer er klare for oppstart på kull 11. De neste 18 månedene skal kandidatene gjennom et trainee-program som gjør dem godt rustet til en maritim karriere.

13 traineene, mentorer og kontaktpersoner fra bedriftene, samt representanter fra Norges Rederiforbundet møttes til kick-off 8. mai.

Prosjektlederne Erik Jacobsen og Christian Mellbye fra Menon Economics ga traineene informasjon om hva de har i vente. De fem modulene tar dem til Oslo, Sunnmøre, Bergen, Singapore og London, hvor de skal gjennomgå faglige program om alt fra energisektoren, industri og digitalisering, til forsikring og maritim juss.

- I årets program er det lagt enda større vekt på de store utviklingstrendene som teknologi, digitalisering, klima og energi. Dette vil gjennomsyre alle de faglige modulene, sier Mellbye.

Også tidligere traineer deltok på kick-off. Per Sondre Sodeland var Maritim Trainee på kull 10 og jobber i dag i Kongsberg Maritime. Han rådet de nye traineene til å være aktive deltakere i programmet, bli kjent med hverandre, tørre å spørre om hjelp, og til å benytte muligheten til å bli kjent med hele selskapet man skal inn i. Han avsluttet med å fremheve at det å få være trainee er en unik mulighet til å bli satset på i bedriften -en mulighet som må benyttes til det fulle.

Maritim Trainee har vært en stor suksess siden starten i 2005. 10 kull og mer enn 200 deltagere har gjennomført programmet. Programmet tok en pause i 2015, men i august 2018 starter programmet opp igjen med kull 11.

Dette er selskapene som har traineer på kull 11: 

 • BW
 • Torvald Klaveness
 • Kongsberg Maritime
 • DNB
 • Color Line
 • Wikborg Rein
 • DNV GL
 • Skuld
 • Höegh LNG
 • Höegh Autoliners
 • Nordea