Ny daglig leder i Maritimt Forum

Ivar Engan er ansatt som ny daglig leder i Maritimt Forum. Engan har bred erfaring fra næringsliv, myndigheter og politiske beslutningsprosesser.

Maritimt Forum er en stiftelse som representerer om lag 700 bedrifter og organisasjoner, fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim sektor.

- Vi er glad for at Engan har takket ja til jobben som daglig leder i Maritimt Forum. Han har bred politisk erfaring og kjenner industrien og den maritime næringen godt, uttaler styreleder i Maritimt Forum, Even Aas.

- Maritim næring er i endring og havet blir stadig mer viktig for norsk økonomi. På norske skip, i verftsnæringen, leverandørindustrien, og en rekke bedrifter over hele landet, skapes det årlig verdier for 170 milliarder kroner, hvilket gir arbeid til over 90 000 mennesker. Dette gjør maritim næring til Norges nest største verdiskaper, etter olje og gass. Derfor er det viktig at vi sikrer gode maritime rammevilkår i Norge også i årene som kommer. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som daglig leder, sier Engan.  

Engan kommer fra stillingen som seniorrådgiver i WergelandApenes. Tidligere har han jobbet som nærings- og handelsråd ved ambassaden i Washington, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og nasjonal ekspert i EU-kommisjonen i Brussel. Engan er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), og har i tillegg en mastergrad i EU-politikk fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Engan tiltrer i stillingen 18. juni.

For spørsmål ta kontakt med:

Styreleder i Maritimt Forum, Even Aas mobil: 92060002

Påtroppende Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan mobil: 47904642