Norske skipsregistre scorer høyt på ny flaggstatsliste

Det internasjonale rederiforbundet ICS, har nylig publisert den årlige Shipping Industry Flag State Performance Table. Norske skipsregistre scorer høyt på alle parameterne. -Som en av verdens ledende skipsfartsnasjoner skal Norge være høyt på disse listene og også være en pådriver for høye internasjonale standarder til den globale skipsfartsindustrien, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Tabellen gir en god oversikt over kvaliteten i alle flaggstater, basert på en rekke parametere som blant annet rangering i havnestatskontroll, flaggstatens ratifikasjon av sentrale maritime konvensjoner, alder på flåten og deltagelse på IMO-møter.

Se tabellen her.

Som det fremgår av tabellen scorer de norske registrene meget godt på alle parametere.

Formålet med tabellen er todelt, og beskrives av ICS som følger:

 "- To encourage shipowners and operators to examine whether a flag state has a sufficient substance before using it.

 - To encourage shipowners and operators to put pressure on their flag administrations to effect any improvements that might be necessary, especially in relation to safety of life at sea, the protection of the marine environment, and the provision of decent working and living conditions for seafarers."