Nordic Marine Insurance Plan, versjon 2019 – invitasjon til lanseringsseminar 10. oktober 2018

Cefor og de nordiske rederiforeningene ble i september ferdige med forhandlingene om 2019-versjonen av den Nordiske Sjøforsikringsplanen, og vi inviterer sammen med Cefor til lanseringsseminar 10. oktober 2018. På seminaret vil planrevisjonskomiteens leder Trine-Lise Wilhelmsen, og representanter fra forsikringsaktørene og rederisiden orientere om de viktigste endringene som trer i kraft 1. januar 2019. 

Seminaret finner sted:

Onsdag 10. oktober kl. 1500-1700 i Cefors lokaler, Finansnæringens Hus,
Hansteens gate 2 - Oslo. Siste frist for påmelding er 8.10.18.

Seminaret er gratis men registering til Cefor via linken nedenfor er nødvendig 

Registrering