Invitasjon til nærskipsfartsseminar 14. november

Rederiforbundets medlemmer innen nærskipsfart inviterer til åpent seminar om fremtidens sjøtransport. Hvordan oppnå en fremtidsrettet sjøtransportnæring?

Rederiforbundets medlemmer innen nærskipsfart inviterer til åpent seminar om fremtidens sjøtransport. Det blir gode innledere og friske debattanter. Samferdselsministeren vil innlede om regjeringens politikk for å flytte last fra land til sjø, vi vil diskutere både hva som ikke har fungert til nå, og hvilke endringer som skal til for å lykkes i fremtiden. Vi vil også se nærmere på hvilke muligheter som finnes innenfor fornyelse av flåten. Det blir aktører både fra politikk, næring, finans og miljø.

Innledere er:
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)
Riksrevisor Per-Kristian Foss
Marius Holm, daglig leder Zero
Wenche Nistad, Adm. direktør GIEK
Nils Magne Fjereide, Adm. direktør Misje Rederi og Styreleder shortseagruppen i Norges Rederiforbund
Harald Solberg, Adm. direktør i Norges Rederiforbund

Du vil også møte Idar Kreutzer fra Finans Norge, Susanne Vinje fra Hydro, Øyvind Leistad fra ENOVA, og en rekke representanter fra næringen.

Sted: Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25, Oslo
Tid:   Onsdag 14. november 2018

Dørene åpnes kl. 11.30 – kaffe og lett servering
Seminar: 12.00 – 14.00

Påmelding her innen 9. november

Vel møtt!