Enighet med Industri Energi i riggoppgjøret

Norges Rederiforbund signerte natt til 25. mai en protokoll med Industri Energi og SAFE om hovedoppgjøret for arbeidstakere på flyttbare innretninger og i plattformboring på norsk kontinentalsokkel. SAFE har imidlertid valgt å sende forslaget til uravstemning med frist til 22. juni.

Næringen er fortsatt i en krevende markedssituasjon, men etter flere år med reallønnsnedgang for arbeidstakerne ble det i år svært krevende forhandlinger. Kravene var høye, men vi lyktes å lande på et oppgjør i tråd med industrien for øvrig for IE og SAFE.

Enigheten innebærer at det fra 1. juni gis et generelt tillegg på kr. 20 000,- på årslønnssatsen. For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,8 %. Minstelønnssatsene økes med kr. 20 000,- per år.

-Vi registrerer med stor skuffelse at De samarbeidende organisasjoner (DSO) som representerer 5 prosent av de ansatte på tariffområdet velger å ta et brudd på et oppgjør som de selv anser som økonomisk attraktivt. En eventuell konflikt vil sette næringens renommé, økonomi og arbeidsplasser i fare, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

 

Protokoller