Betinget optimisme og ny teknologi

Rederiforbundet var tilstede på flere arrangement da næringen var samlet i Stavanger under ONS 2018. Flere oljeselskap melder om ny optimisme, men hos leverandørkjeden er det fortsatt krevende.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg var tilstede under Opening Ceremony og lunsj mandag.

The future of Mobility var tema da Rederiforbundet, Ruter, Avinor, Yara og Formula E var samlet til diskusjon på ONS Centre Court tirsdag.

-Nye utslippskrav og fokus på klima er driveren for mye av utviklingen av skipsfarten i dag, men også nye forretningsmuligheter, økonomisk vekst og ny teknologi gir nye løsninger, sa næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i panelet.

Oljeprisen har doblet seg siden forrige ONS i 2016. Og en samlet oljebransje melder om vekst, nye investeringer og behov for flere ansatte. Men for offshore-service og riggselskapene er det fortsatt et krevende marked.

Det ble også adressert av CEO i Maersk Drilling Norge, Jakob Korsgaard under Rederiforbundets nettverkstreff onsdag kveld. Der var flere medlemmer, unge politikere og aktører i maritim næring samlet for faglig påfyll.

Ivar Engan og Fride Solbakken i Maritim Forum innledet med hvor viktig maritim klynge er for utvikling og vekst i oljenæringen, og for Stavanger-regionen. Kenneth Walland i Østensjø Rederi fortalte om selskapets havvind-satsing.