Viktig med jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel

Rigg-gruppen i Norges Rederiforbund inviterte til seminar om fremtiden til norsk sokkel 22. november. – Situasjonen er fortsatt svært krevende for mange av våre medlemmer. Kun halvparten av riggene som var aktive på norsk sokkel i 2014, er aktive i dag, ratene er fortsatt svært lave og ikke bærekraftig over tid. Det er derfor viktig at regjeringen har stabile rammevilkår og bidrar til et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sa administrerende direktør Sturla Henriksen.

Styreleder i GOE og CEO i Maersk Drilling Jakob Korsgaard la i sitt åpningsinnlegg vekt på at selskapene har kuttet kostnader og effektivisert, men at 2018 vil bli et krevende år for mange.

-Men sikkerhet er fortsatt vår «license to operate». Det er verdt å merke seg at bransjen gjennom en periode med brutal omstilling har lyktes å holde et svært høyt nivå for HMS.

- I en verden som trenger mer olje er den norske olje- og gassnæringen en del av løsningen, ikke problemet, sa statssekretær i Olje- og energidepartementet Ingvil Smines Tybring-Gjedde i sitt innlegg. Hun la vekt på regjeringens arbeid med maritim politikk, og med å opprettholde aktivitet på norsk sokkel.

-Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring. Vi har i første periode gitt ut 241 lisenser, det arbeidet skal vi fortsette med de neste årene, sa Tybring-Gjedde. Tina Bru fra Høyre påpekte at det er svært skadelig for næringen dersom det nå skapes inntrykk av at viktige rammevilkår som leterefusjonsordningen kan komme under press.

Jarand Rystad i Rystad Energy ga en analyse av rigg- og oljemarkedet.

- Det er fortsatt en sunn etterspørsel etter olje i verden. Men med lav aktivitet i 2016-17 vil vi se at etterspørselen er høyere en tilbudet i 2019-2021, etterfulgt av det motsatte rundt 2025.

I paneldebatt med Tina Bru (Høyre) og Hege Haukeland Liadal (Arbeiderpartiet) mente han også det var viktig å se på aktørbildet på norsk sokkel.

-Statoil er en dominerende aktør og styrer mye av utviklingen av norsk sokkel. Her kan politikerne ta et ansvar, sa Rystad. Både Bru og Liadal påpekte at et samlet Storting står bak vedtaket om utredning av konkurransesituasjonen på norsk sokkel, og at de vil følge denne prosessen fremover.