Rapport: Nytt forslag vil gi store kostnader

Menon Economics advarer mot en rekke negative konsekvenser av et representantforslag som er lagt frem i Stortinget.

Menon Economics har vurdert konsekvensene av forslaget om å gjøre arbeidsmiljøloven fullt ut gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøy på norsk sokkel. Konklusjonen deres er at forslaget har en rekke negative effekter.

Menon anslår blant annet:

  • Et estimert markedsmessig tap på over 45 milliarder 2017-kroner over 10 år. Dette er kostnader ved ombygging, bemanning og innlåsing av fartøy på norsk sokkel
  • Om lag 21 milliarder 2017- kroner i økte kostnader knyttet til avvikling av felt som i 2017 er utbygd eller vedtatt utbygd

Høyere kostnader setter dessuten fremtidige utbygninger i fare, ifølge analyse- og rådgivningsselskapet.

  • Det er fare for tap av ressurser på norsk sokkel
  • Det er fare for tap som følge av kansellering eller utsetting av aktivitet

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ikke utredet

Fartøysvirksomhet på norsk sokkel foregår på en fullt ut forsvarlig måte med et høyt sikkerhetsnivå.

Det er ingen endringer i fartøysvirksomheten på norsk sokkel som skulle tilsi endringer i virkeområdet for arbeidsmiljøloven.

Dersom arbeidsmiljøloven skulle gjøres gjeldende for maritime operasjoner, vil det føre til et svært uklart regelverk – et regelverk som vil redusere statens inntekter betydelig.

Forslaget til forskriftsendring er ikke utredet.

Les Norges Rederiforbunds høringsnotat her.