Nye regler for seiling i polare strøk

1. januar 2017 trådte Polarkoden i kraft. Det nye regelverket skal sikre at aktiviteten i polare strøk foregår på en helse-, miljø- og sikkerhets­messig forsvarlig måte og at fartøy og mannskap er forberedt på den virkelighet som møter dem.

Det nye regelverket betyr blant annet at alle skip som skal seile i polare strøk må ha et eget polarkodesertifikat der fartøyklasse, isklasse og temperaturbegrensning vil bli angitt.

Polarkoden vil gjelde for Antarktis og Arktis. For Norge betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya blir omfattet av koden.  Norske myndigheter og Rederiforbundet har vært pådrivere for å få på plass Polarkoden.

- Det er en viktig milepæl at vi nå har et eget regelverk på plass som ivaretar de spesielle seilingsforholdene i polare strøk. Det er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Sturla Henriksen i Rederiforbundet.