Skifte av sjef i Norges Rederiforbund

Styret i Norges Rederiforbund har ansatt Harald Solberg (41) som ny administrerende direktør fra 1. januar 2018. Han overtar stillingen etter Sturla Henriksen (61), som går av med virkning fra samme tidspunkt.

- Etter nærmere ti år i denne stillingen er det naturlig og riktig at andre nå tar organisasjonen videre, sier Sturla Henriksen. Jeg har over tid hatt en dialog med styret om dette, og det har vært viktig for både styret og meg at vi har hatt en ryddig og strukturert prosess for å få på plass min etterfølger. Jeg er svært glad for at jeg kan levere stafettpinnen videre til Harald Solberg. Vi har tidligere vært kolleger gjennom flere år. Han er en meget dyktig og flott person, og jeg er overbevist om at han kommer til å gjøre en førsteklasses jobb.  

 - Jeg gleder meg til å ta fatt på spennende utfordringer i Norges Rederiforbund, sier Harald Solberg, som i dag leder Det Kongelige Sekretariat ved Slottet.  Maritim næring representerer en svært viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper viktige arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten. Rederiene utgjør en sterk drivkraft i denne klyngen. I årene fremover vil ressursene i havet være helt sentrale bidrag for å løse noen av de store utfordringene i verden knyttet til energi, matproduksjon og transport av varer på en miljøvennlig måte. Rammebetingelsene til næringen vil være avgjørende for å sikre god og sunn konkurransekraft. Gjennom de siste årene har innsatsen fra Sturla Henriksen vært svært viktig for å posisjonere Rederiforbundet på en god måte nasjonalt og internasjonalt. Det er med stor ydmykhet jeg overtar stafettpinnen over nyttår.

- Vi er meget fornøyd med at Harald Solberg skal overta etter Sturla Henriksen, sier Hans Olav Lindal, president i Rederiforbundet. Harald Solberg har omfattende erfaring fra ledende stillinger i politikk og næringsliv, og han kjenner næringen og organisasjonen godt etter flere år som viseadministrerende direktør i Rederiforbundet.  Hans hovedoppgave blir å videreutvikle den meget profesjonelle og effektive organisasjonen som Sturla Henriksen leverer fra seg.  Under Sturla Henriksens ledelse har Rederiforbundet gjennomgått omfattende omstillinger og en utvikling det står stor respekt av.  Jeg er glad for at vi også i fortsettelsen kan trekke på hans kompetanse i strategiske spørsmål og for oppfølging av særskilte internasjonale engasjementer, avslutter Lindal.

 

Harald Solberg kommer fra stillingen som leder av Det kongelige sekretariat hvor han tiltrådte 1. juli 2016. Før dette arbeidet han i Norges Rederiforbund som viseadministrerende direktør. Han har tidligere vært administrerende direktør i Dagsavisen og har også bla. arbeidet som viseadministrerende direktør i Mentor Medier, statssekretær i Finansdepartementet, politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og politisk rådgiver og vararepresentant for KrF på Stortinget.