Lofoten, Vesterålen og Senja: Kunnskapsbasert tilnærming

Norges Rederiforbund mener det er viktig med best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger om aktivitet på norsk sokkel. -Derfor mener vi at en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være nødvendig for å kunne se miljøhensyn, næringsutvikling, kompetanseoppbygging og arbeidsplasser i Nord-Norge i sammenheng, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Norsk sokkel har blitt åpnet trinnvis. Åpningsprosessene har vært basert på grundige vitenskapelige vurderinger og konsekvensutredninger hvor Stortinget har gjort de nødvendige avveininger før nye områder har blitt åpnet for olje- og gassvirksomhet.

Norsk olje- og gassvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli Norges største næring.

-Næringen står for halvparten av norsk eksport, en fjerdedel av statens inntekter og en femtedel av norsk verdiskaping. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens mest velutviklede velferdsnasjoner, avslutter Henriksen.