-Autonome skip er en game changer

Nye transportmuligheter var tema da gruppe for nærskipsfart inviterte til årsmøteseminar i Rederiforbundets lokaler. Nærskipsfarten står i dag foran en rivende teknologiutvikling og mye ny teknologi vil først tas i bruk i nærskipsfarten.

 -Det er ingen tilfeldighet at verdens første autonome skip utvikles i Norge, sier Beate Kvamstad-Lervold, forskningssjef fra SINTEF. Hun mener samarbeidet i den norske maritime klyngen er vårt største konkurransefortrinn når vi nå står overfor en teknologirevolusjon innen skipsfarten.

Det er nå ti år siden Rederiforbundet vedtok visjonen om at norsk skipsfart ikke skal ha skadelige utslipp til luft eller sjø. Dette målet er blitt ytterligere konkretisert og Rederiforbundet har som mål at CO2-utslippene fra den internasjonale skipsfarten skal halveres fra 2025 til 2050 og være null i 2100.

Mye har allerede skjedd. Norge har i dag en av verdens største LNG flåter, stadig flere ferger elektrifiseres, Hurtigruten og Color Line har begge hybridskip i bestilling og snart står også verdens første autonome, batteridrevne skip klart til å erstatte 40 000 vogntog i trafikk for Yara. Yara Birkeland er ventet å kunne seile med mannskap allerede neste år og i 2020 skal hun etter planen kunne seile helt autonomt.

-Selvgående skip med batteridrift er et stort skritt inn i fremtiden, - en game changer som åpner opp nye muligheter innen skipsfarten, mener Ketil Solvik-Olsen, som var en av innlederne på seminaret. Han mener det vil gi mer effektive, grønnere og enklere transportløsninger enn det vi har i dag og at teknologien vil bidra til å få større overføringer av gods fra vei.

Godsoverføring fra vei til sjø er et politisk mål både i EU og i Norge. En rapport av DNV GL på oppdrag fra Norges Rederiforbund viser at miljøgevinsten ved godsoverføring er stor. En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300 000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300 000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150 000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.