Fullt hus under Stasjonssjefsmøte

Sturla Henriksen fra Rederiforbundet, Ingar Skiaker fra Høegh Autoliners og Lars Peder Solstad fra Solstad Farstad innledet da det norske ambassadørkorpset besøkte Rederiforbundet onsdag 23. august.

Besøk hos Rederiforbundet er fast post under utenriksdepartementets årlige samling for ambassadørene, og er et viktig bindeledd mellom utenriksstasjonene og Norges Rederiforbund.

Utenrikstjenesten spiller en vesentlig rolle som tilrettelegger for norsk næringsliv internasjonalt. God forståelse for den maritime næringens utvikling, utfordringer og interesser er med på å styrke tilretteleggerrollen, samt bidra til et tettere samarbeid med næringen.

Situasjonen i markedene og de ulike utfordringene rederiene møter internasjonalt var noe av det som ble diskutert. Det var ingen tvil om at både medlemmer og ambassadører satte pris på møtet.

President Hans Olav Lindal var vertskap.