Invitasjon til Flyttbarekonferansen 19. april

Konferansen «Flyttbare innretninger» vil i år bli arrangert som en dagskonferanse med etterfølgende sosial samling onsdag 19. april på Scandic Stavanger Airport.

Flyttbarekonferansen, som har blitt gjennomført i over 25 år, fungerer som en faglig arena og en viktig møteplass for de som jobber i næringen. Den gir også et ypperlig utgangspunkt for faglige oppdateringer og diskusjoner innenfor aktuelle tema.

Konferansen var de første årene kjent som Kristiansandskonferansen, der Shippingakademiet var arrangør. Shippingakademiet var eid av Rederiforbundet, som sammen med Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet), Sjøfartsdirektoratet og DNV (nå DNV GL) var representert i programkomitéen. Senere ble Shippingakademiet kjøpt opp av BI, men konferansen ble videreført over samme lest, og fortsatt med de samme aktørene i programkomitéen.

Senere har konferansen blitt holdt på Flesland, Bergen i en årrekke. BI har nå sagt fra seg konferansen, og Rederiforbundet har i stedet tatt på seg praktisk gjennomføring. Programkomitéen er den samme som tidligere. Vi håper du har anledning og lyst til å være med på å videreføre tradisjonen ved å delta på årets konferanse i Stavanger 19. april.

Påmeldingen er todelt, der en kan melde seg på kun til det faglige dagsarrangementet, eller en kan utvide dagen med sosialt samvær og melde seg på også til den etterfølgende seansen med «Tapas og drøs».

Prisen for dagsarrangementet blir 950 NOK, mens prisen for «Tapas og drøs» er 490 NOK. Totalt 1440 NOK.

Betalingen gjøres til kontonummer: 7001.06.26445 - Merk betalingen med deltagernavn, og «flyttbare». 

Hotellet tilbyr overnatting til gunstige priser. Booking kode: 46124226.

Enten ved å ringe resepsjonen på tlf. 51 71 64 00 , eller skrive mail til: stavangerairport@scandichotels.com 

Vi ser frem til å se mange kollegaer fra industrien på årets viktigste møteplass.

Agenda her

Påmelding her