En viktig seier for norsk maritim kompetanse

Regjeringen varsler at de i revidert nasjonalbudsjett vil innføre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk på NIS-skip i utenriksfart. -Regjeringen har de siste årene iverksatt flere viktige og offensive grep for å styrke konkurransekraften til den maritime næringen. Dette forslaget følger opp maritim strategi og styrker det norske flagget og konkurransekraften til norske sjøfolk i utenriksflåten, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

Store deler av den norske utenriksflåten består av flere avanserte segmenter hvor norske rederier er verdensledende og har store markedsandeler; som for eksempel olje- og kjemikalietankere, gasstankere og bilfrakt. Regjeringens forslag om å innføre nettolønnsordning for NIS-skip kan bidra til at flere skip velger norsk flagg.  

-Et stort antall skip under norsk flagg er en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier Amund Drønen Ringdal. Et sterkt norsk flagg bidrar til økt innflytelse i FNs maritime organisasjon og andre internasjonale skipsfartsfora, sier Ringdal.

-Denne ordningen vil også bidra til å utvikle den sjøbaserte kompetansen, som er viktig for norske rederier, avslutter Ringdal.