Venter kraftig økning i skipsregistrering

Norske rederier har signalisert at de vil flagge inn over 30 skip til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), som følge av nye regler for fartsområder som kom 1. januar.

I følge Sjøfartsdirektoratet ser det ut til at trenden med mange års nedgang for NIS har snudd.

President i Norges Rederiforbund, Lars Peder Solstad tror tallet på norskregistrerte fartøy vil øke ytterligere.

– Det nye regelverket er mye mer tilpasset realitetene i den norske flåten, og den fulle effekten vil vi først se når endringene i tilskuddsendringen for sjøfolk i NIS trer i kraft, uttaler Solstad i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Da regelendringene ble annonsert i vår i forbindelse med lanseringen av Regjeringens nye maritime strategi, uttalte Solstad til Maritime.no at han selv ville flagge hjem syv skip.

Fra 1. januar 2016 fikk konstruksjonsskip registrert i NIS operere på norsk sokkel, og lasteskip med NIS-registrering kan føre last mellom norske havner når det er del av en regulær rute mellom norsk og utanlandsk havn.

Norges Rederiforbund forventer at myndighetene fortsetter å følge opp sin maritime strategi.

-Nå er det viktig at regjeringen også følger opp maritim strategi og oppmykingen i fartsområdet for utenriksferger og konstruksjonsskip på norsk sokkel, sier Sturla Henriksen.

Dette vil trolig skje innen 1. mars, eller så snart ESA har konkludert.

Les også: Store forventinger til oppfølging av maritim strategi.