Admiral Mameesh på Norgesbesøk

Admiral Mameesh, sjefen for Suezkanalen, besøkte denne uken Rederiforbundet og Oslo. Over 17 000 skip passerer årlig gjennom kanalen, som ble åpnet i 1869. Suezkanalen er den viktigste maritime «snarveien» mellom kontinentene. Norske rederier er regelmessige brukere av kanalen.

I sitt foredrag overfor representanter fra norske rederier, myndigheter og forsvaret, ga Mameesh en gjennomgang av den utvidede Suezkanalen, som ble åpnet i august 2015. Utvidelsen er et betydelig nasjonalt prestisjeprosjekt for Egypt, innebærer en dobling i kapasiteten og korter ned transittiden til 11 timer. Egyptiske myndigheter håper derfor at rederier i enda større grad enn før vil velge å benytte kanalen, istedenfor å seile rundt Afrika. I tillegg til selve utvidelsen, har Egypt også betydelige ambisjoner om å utvikle området rundt Suezkanalen til å bli en ledende industri- og transitthub, noe som skal bidra til tusenvis av nye arbeidsplasser. 

Sikkerhetssituasjonen i Egypt og regionen rundt er utfordrende. Det pågår et antall væpnede konflikter i områdene i Midtøsten. Terrororganisasjoner opererer flere steder, flyktningestrømmer fra Afrika til Europa, piratvirksomhet og organisert kriminalitet er utviklingstrekk som bekymrer rederiene. Sikkerheten i Suezkanalen viser seg imidlertid å være god og har høy prioritet hos Egyptiske myndigheter.

Det pågår også et internasjonalt arbeid for å fjerne korrupsjon i Suezkanalen. Gjennom det internasjonale nettverket «Maritime Anti-Corruption Network», der både Rederiforbundet og flere norske rederier er medlemmer, arbeides det for å få bukt med såkalte «facilitation payments» i kanalen. Denne problematikken ble også tatt opp fra Rederiforbundet under besøket.