Riggselskapene rammes av streik

Konflikten mellom Industri Energi og Norsk olje og gass får store konsekvenser for riggselskapene.

Streiken kommer på verst tenkelige tidspunkt i et allerede krevende marked med lave rater og mange rigger i opplag, sier direktør i Rederiforbundet Pål Tangen.

Siden streiken startet  onsdag 21. september er 7 rigger tatt ut av drift, i løpet av uken vil det være 10 rigger ute av drift og flere enn 1700 ansatte er permittert.

-Riggselskapene er ikke part i denne konflikten, men rammes hardt som uskyldig tredjepart. Dette kan få langsiktige konsekvenser for norsk riggnæring, både for selskaper og ansatte. Vi legger til grunn at partene er dette ansvaret bevisst, sier Tangen.