Sanksjonslettelser mot Iran gir nye muligheter for maritim næring

Det Internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bekreftet lørdag 16. januar at Iran har oppfylt sine forpliktelser i atomavtalen som landet inngikk med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU juli 2015. Beslutningen innebærer at det umiddelbart iverksettes betydelige sanksjonslettelser overfor Iran.

En lang rekke økonomiske restriksjoner avsluttes, herunder finansielle transaksjoner mellom EU og Iran, forsikring, transport og import av iransk olje og gass, leveranser til og investeringer i den iranske petroleumssektoren, skipsfart (bygging, design, utstyr og tjenester), og klassifiseringstjenester.

USA letter bare delvis på sine sanksjoner mot Iran, og det vil med få unntak fortsatt være ulovlig for amerikanske selskaper å handle med Iran. I tillegg opprettholdes våpenembargoen mot Iran, samt restriksjoner mot institusjoner og personer som er ansvarlige for alvorlige menneskerettighetsbrudd. En rekke iranske selskaper og personer vil fortsatt være oppført på sanksjonslisten. 

Gjenværende amerikanske sanksjoner skaper også  uklarhet knyttet til forsikring av skip, da amerikanske forsikringsselskaper fortsatt vil være forhindre fra næringslivsvirksomhet som involverer Iran. For nærmere detaljer, se blant annet informasjon fra Skuld her.

Sanksjonslettelsene kan gi store markedsmuligheter for norsk maritim næring. Iran har den nest største økonomien i Midtøsten og har blant verdens største olje- og gassreserver.

- I en krevende geopolitisk tid, er det positivt at den historiske atomavtalen mellom stormaktene og Iran realiseres. Vi er kjent med at det er betydelig interesse fra både norsk og iransk side for tettere maritimt samarbeid. Selv om det i dag er iverksatt betydelige sanksjonslettelser, er det samtidig viktig at bedrifter som vurderer det iranske markedet er kjent med de restriksjoner som ikke løftes og foretar en grundig risikovurdering, sier Adm.dir. Sturla Henriksen.

For nærmere informasjon vises det til Rederiforbundets medlemssider eller internasjonal rådgiver Håkon Smedsvig (hasm@rederi.no , mob 92667281)