Invitasjon til Offshore-seminar 4. februar

I forbindelse med årsmøtet i Gruppe for Offshore Servicefartøyer arrangerer Norges Rederiforbund et åpent seminar 4. februar kl. 16.00 – 18.00. Innledere er blant annet finansminister Siv Jensen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen, nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen og CEO i Havila Shipping Njål Sævik. 

Det siste året har et dramatisk fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten i Norge og internasjonalt slått hardt inn i deler av den maritime verdikjeden. Særlig har offshore-selskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems og en helt ny markedssituasjon.

Mange skip trekkes ut av operasjoner på norsk og utenlandsk sokkel. Konsekvensene er redusert aktivitet og lønnsomhet ved at; dagratene har falt, skip legges i opplag, oppsigelser og permitteringer, leveranser utsettes og nye ordrer reduseres.

Hva må til for å skape konkurransekraft til havs i fremtiden?

Moderator på seminaret er Erik Wold. Pressen er invitert.

Påmelding