Meklingen i riggoppgjøret starter mandag

Norges Rederiforbund møter Industri Energi, SAFE og DSO til mekling 20. og 21. juni. Oppgjøret gjelder om lag 7000 arbeidstakere på faste og flyttbare innretninger i Nordsjøen.

Det var relativt stor avstand mellom partene under forhandlingene i mai. Det vises til tidligere omtale av bruddet.  Forbundet går inn i en krevende mekling med tre arbeidstakerorganisasjoner som fremmer ulike særkrav.

Om meklingen ikke fører frem kan det bli arbeidskonflikt fra midnatt mellom den 21. og 22. juni.  Plassfratredelse er foreløpig varslet for ca. 280 arbeidstakere på innretningene Statfjord B, FSU Jorunn Knutsen, FSU Heidrun, FSU Navion Saga, SAFE Scandinavia, Rowan Viking og Rowan Gorilla VI.  Arbeidstakerne er ansatt i Archer, Knutsen OAS, OSM Offshore, Prosafe, Rowan, Sodexo og Teekay Offshore.