Læreplass til alle

Det er et godt år for fremtidens lærlinger. På landsbasis har man skaffet læreplass til alle som ønsket det- totalt 519 lærlingkontrakter.

– Dette er veldig positivt og viser at aktiv politikk virker. Tallet er vesentlig bedre enn vi hadde fryktet med tanke på situasjonen i offshoremarkedet i dag, sier Karin Gjerløw Høidahl, direktør for KRU i Norges Rederiforbund.

Ved inngangen til 2016 ble nye regler for fartsområdet til skip registrert i NIS innført. Det er mye av grunnen til at så mange har fått opplæringsplasser i år.

Norled er blant rederiene som tar inn mange lærlinger.

– I dag har vi 54 lærlinger hos oss. Vi fyller på etter hvert som folk blir ferdige med sin opplæringsperiode. I tillegg har vi 16 kadetter. Vi anser lærlinger og kadetter som fremtiden, og det er viktig å sikre rekrutteringen fremover til tross for nedgangstider, sier Linda Husebø, senior HR-rådgiver hos Norled til maritime.no.

- De maritime lærlingene vi møter er motiverte, de har jobbet hardt og målrettet og gjort det bra på skolen. Jeg vet at mange næringer er misunnelige på kvaliteten på den arbeidskraften vi får inn. Det ligger et stort ansvar på næringen å ta de imot på en god måte og videreutvikle de. Norges maritime fremtid starter her, sier daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

Mens lærlinger har sikret seg en opplæringsplass, ser det mørkere ut for landets kadetter. I dag har 443 studenter fått kadettplass, men 181 står fortsatt uten plass.

Les også: Flagger hjem til NIS.