Flyttbare innretninger 2016

Konferansen arrangeres 20. og 21. april - meld deg på allerede nå. Omstilling, rasjonalisering og optimalisering vil bli aktuelle tema. Vi har tatt konsekvensen av de utfordringene olje og gass industrien opplever og har redusert prisen betydelig.

Historikk

Konferansen har sitt utspring i behovet for oppdatering på HMS innenfor offshore flyttbare innretninger og har vært gjennomført i over 20 år. Over årene har arrangementet i tillegg til å være en faglig arena og blitt en møteplass og treffpunkt for de som jobber
i denne næringen. Denne arenaen gir et ypperlig utgangspunkt for faglige oppdateringer og diskusjoner innenfor tema som er aktuelle for næringen samtidig som det legges til rette for nettverking.

 

Målgruppe

Primært ledende personell innenfor operatørselskaper, riggselskaper, myndigheter og leverandører med ansvar for bl.a. drift, operasjon, prosjektering, konstruksjon med mer av flyttbare innretninger.

Konferanseprogrammet 

Er et resultat av et tett samarbeid mellom Norges Rederiforbund (NR og DMU),  Petroleumstilsynet (Ptil), DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og Handelshøyskolen BI. 

 

Foredragsholderne

Er sentrale representanter og fagpersoner fra næringen, entreprenørskaper, fagforeninger, Petroleumstilsynet, oljeselskaper, riggselskaper og Sjøfartsdirektoratet. Det legges tradisjonen tro opp til et aktivt engasjement fra deltakernes side, med spørsmål og diskusjon og med muligheter for nettverking i hyggelige omgivelser.

Du kan lese mer og melde deg på konferansen her.