ESA godkjenner tilskuddsordning for sjøfolk

EFTAs overvåkningorgan ESA har godkjent den norske tilskuddsordningen for sjøfolk. - Det er viktig og positivt at ESA har godkjent den norske tilskuddsordningen for sjøfolk. Ordningen bidrar til å styrke vår maritime konkurransekraft og den er en viktig del av regjeringens maritime strategi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Under ordningen får selskapene tilbakebetalt skatt og trygdebetalinger for sjøfolk på norskregistrerte skip.

Formålet med ordningen er å bidra til at sjøfolk fra EØS-landene får arbeid på norske skip. Ordningen skal sikre rekruttering og opplæring av sjøfolk samt styrke konkurransekraften til selskapene som hyrer sjøfolkene.

-Det som gjenstår nå er at tilskuddsordningen for passasjerskip i NIS også får klarsignal. Vi setter vår lit til at regjeringen følger opp denne saken tett fremover og ser frem til at samtlige endringer trer i kraft, sier Henriksen.

Tilskuddsordningen som ble godkjent 27.april gjelder for visse kategorier av skip som er registrert i de to norske registrene, NOR og NIS. ESA har godkjent ordningen for en 10-årsperiode. 

Mer informasjon