Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 arrangeres i år 1. september i Oslo. Konferansen samler bredden av norsk maritim industri, myndigheter, forskning og utviklingsmiljøer til en nasjonal arena om sjøtransport for sikrere, smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner. Det er en årlig møteplass med e-navigasjon som hovedtema.

Start: 1. september 2016 09:00

Slutt: 1. september 2016 16:45

Nettsted: Om konferansen

Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, Oslo

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 har som mål å formidle e-navigasjon - elektronisk informasjonsutveksling mellom skip og land - som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene det gir for økt sikkerhet, effektivitet og forretningsutvikling. Fokus vil fortsette fokuset på nye norske innovasjonsinitiativer og nye muligheter som digitale plattformer gir for å være konkurransedyktig , fleksibel og rustet for rask omstilling.

Se hele programmet her, og for påmelding trykk her.

e-navigasjon er et internasjonalt konsept som utvikles av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Det legger til rette for harmonisert og forenklet utveksling av informasjon mellom skip og myndigheter (for eksempel havner og trafikksentraler) og mellom skip. Kystverket har i en årrekke ledet dette arbeidet.

Tid og sted: Konferansen holdes 1. September 2016 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 


Workshop: Nye prosjekter for e-navigasjon arrangeres dagen før den 31. August 2016.

Konferansespråk: Norsk

Priser: Deltageravgift kr 2.300,- + mva. 
Inkludert i deltageravgift: lunsj, kaffe og pausemat

Påmeldingsfrist: 19. august 2016

Arrangører: Kystverket, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, ITS Norge

Programkomite og Samarbeidspartnere: Kystverket, Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kongsberg-gruppen, Navtor, Ulstein, Jeppesen, Vard, DNV-GL, ITS Norge, Sjøfartsdirektoratet, Barentswatch, Kartverket, Forskningsråd, MARINTEK, Ocean Industries Concept Lab ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.